Mūsu misijas paziņojums

HALE liek uzsvaru uz stingru kvalitātes politiku un apraksta to savā uzņēmuma vadlīnijā - vērtības un normas augstām produktu kvalitātes prasībām ir definētas klientu izpratnē.


Izpratne par kvalitāti attiecas ne tikai uz mūsu produktu pieejamību, bet arī ar mūsu darbinieku attieksmi attīstībā, ražošanā, montāžā, pārdošanā un verifikācijā saskaņā ar EN ISO/IEC 17025. Attiecībā uz  COP (conformity of production) pie mums darbojas MID moduļa D noteikumi, kā arī autotransporta vadlīnija (KFZ Richtlinie).
 

  • Inovācijas: tehniski risinājumi ar pārliecinošām klientu priekšrocībām
  • Augsti standarti: pastāvīga produktu, procesu un sistēmu uzlabošana
  • Nulles-kļūdu-filozofija
  • Resursu saudzēšana: efektīvi procesi un saudzīga attieksme pret izejvielām un enerģiju
  • Sadarbība: ilglaicīgas attiecības ar piegādātājiem nodrošina produktu kvalitāti un pieejamību
  • Likumu ievērošana attiecībā uz produktu specifiku
  • Uzticamība: atklāti un lietišķi dialogi ar klientiem, līgumu partneriem un ierēdņiem